Απαιτούμενος χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης-ΤΕΑΠΑΣ


Διαβάστε στη συνέχεια τη σχετική από 5-6-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ
που αφορά τον απαιτούμενο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. [Τ.ΕΑ.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.], αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τρόπος εξαγοράς πλασματικού χρόνου και καθορισμός χρόνου έναρξης καταβολής της επικουρικής σύνταξης (εξ αναβολής).

Η Απόφαση έχει δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 12-6-2013 (σε ορθή επανάληψη).


Πατήστε πάνω στο έγγραφο για μεγέθυνση 

policenet.gr

0 σχόλια:

Αρχείο