Τακτικές μεταθέσεις Αστυνομικών έτους 2014Ο ελάχιστος αριθμός των κενών προς κάλυψη θέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας με τις τακτικές μεταθέσεις 2014 που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει στο Blog της η Ε.Α.Υ.Κυκλάδων

Δείτε τον πίνακα στη συνέχεια.
ΠΙΝΑΚΑΣ-Τακτικές μεταθέσεις έτους 2014

πηγή: http://eaykykladon.blogspot.gr/

0 σχόλια:

Αρχείο