Διαβάστε όλη την προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές αστυφυλάκων (250) και αξιωματικών (40)Ανακοινώθηκε πρν από λίγη ώρα η προκήρυξη για τον αριθμό των υποψηφιων που θα ενταχθούν στις αστυνομικές σχολές. 

O αριθμός των εισακτέων ορίζεται με την παρακάτω παράγραφο


Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, ως ακολούθως:
Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
1.α. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250).
Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009...

Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40). "


 ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
0 σχόλια:

Αρχείο