Το ΤΕΑΠΑΣΑ ανοίγει το ''πουγκί'' του για δάνεια σε αστυνομικούς και πυροσβέστες, Μέχρι ποιο ποσό και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

                    Το ΤΕΑΠΑΣΑ ανοίγει το "πουγκί" του για δάνεια σε αστυνομικούς και πυροσβέστες, Μέχρι ποιο ποσό και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μετά από περίοδο μακράς "ανομβρίας"το ΤΕΑΠΑΣΑ με χθεσινή ανακοίνωση καθιστά γνωστό πως μετά από απόφαση του υπουργού δημόσιας τάξης ανοίγουν επιτέλους διαθέσμους πόρους προκειμένου να διατεθούν στο χειμαζόμενο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Όπως διαβάζουμε στην σχετική εγκύκλιο "Τα νέα χορηγούμενα ποσά δεν υπερβαίνουν τις 4.000,00 (τέσσερεις χιλιάδες) ευρώ, το ετήσιο επιτόκιο όλων των δανείων ανέρχεται σε ποσοστό 5,5% ( πέντε και πέντε
δέκατα επί τις εκατό) και η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε 36 (τριάντα έξη ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις)".

Δείτε την ανακοίνωση του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α. με θέμα: «Χορήγηση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.».
"Σας γνωρίζουμε ότι στις 10/07/2014 υπεγράφη η 12782-ζ’ Απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την αποδέσμευση κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των ακόλουθων Τομέων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.):

    Tομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.ΑΣ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
    Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων -  Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
    Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Στην ενότητά με τα Έντυπα - Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης  χορήγησης δανείου. "

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ
Ταξίαρχος


Έντυπα για τη χορήγηση δανείων


(για Πληροφορίες – Οδηγίες δείτε την Εγκύκλιο Δανείων)


Τ.Π.ΑΣ. (ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ)
Τ.Π.Υ.Α.Π. (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ)
ΤΕΑΥΠΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (* Το παρόν έντυπο υποβάλλεται μετά την ενημέρωση έγκρισης του δανείου από το Ταμείο.)

0 σχόλια:

Αρχείο