Αλλαγές στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων

               Αλλαγές στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων

Ανάλογα με τα έσοδα και τις δυνατότητες των Ταμείων θα μεταβάλλεται κάθε χρόνο η παροχή που εισπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι .Μερίσματα «ασανσέρ» σε ετήσια βάση έρχονται σε όλα τα Μετοχικά Ταμεία. Δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι που εισπράττουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Πολιτικών Υπαλλήλων, Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού θα βλέπουν από εδώ και στο εξής την παροχή να μεταβάλλεται κάθε χρόνο ανάλογα με τα έσοδα και τις δυνατότητες των Ταμείων.
Σύμφωνα με το Έθνος, πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι ,τα Μετοχικά Ταμεία υποχρεούνται από φέτος να διεξάγουν σε ετήσια βάση αναλογιστικές μελέτες. Με βάση τα αποτελέσματα θα αποφασίζουν με σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αντίστοιχη αυξομείωση των παροχών. Δεδομένης της σημερινής δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, της μείωσης των κοινωνικών πόρων, των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και εφόσον συνεχιστεί η μείωση των εσόδων και η αύξηση των μερισματούχων, το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων σε ορισμένους τουλάχιστον φορείς δεν θεωρείται απίθανο.
Ήδη το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής στοιχείων με στόχο η αναλογιστική μελέτη να είναι έτοιμη προς το φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται πως το ΜΤΠΥ προωθούσε πριν από μερικούς μήνες κλιμακωτές μειώσεις ως και 15% λόγω της "τρύπας" στον προϋπολογισμό για το 2014 που άγγιζε τα 90 εκατ. ευρώ. Τώρα η διοίκηση αναμένεται τα αποτελέσματα της μελέτης για να λάβει αποφάσεις. Από το 2015 πάντως οι περικοπές των κοινωνικών πόρων του ΜΤΠΥ που ψηφίστηκαν πρόσφατα εκτιμάται πως θα αφαιρέσουν από τον ετήσιο προϋπολογισμό του κονδύλια της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.

πηγή:Εθνος


0 σχόλια:

Αρχείο