Σκάνδαλο ΤΕΑΠΑΣΑ: ''Εισέπραξε το ποσό των 86.884,90 ευρώ από το λογαριασμό διαχείρισης του πρώην ΕΤΕΧ χωρίς να τα αποδώσει στα δικαιούχα ταμεία ''Και εισερχόμαστε σήμερα στο ποιο ενδιαφέρον τμήμα του επίμαχου πορίσματος, στο οποίο διερευνάται η αιτιώδης συνάφεια προσώπων και ευθυνών αναφορικά με τις δαπιστώσεις και τα συμπεράσματα για κραυγαλέα περιστατικά κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης.

Παραβλέπουμε κάποια σχόλια σε προηγούμενα σχετικά ρεπορτάζ στον κύκλο των αποκαλύψεων γα το σκάνδαλο στο ΤΕΑΠΑΣΑ από το bloko.gr, με μια μόνο δύο επισημάνσες. Αφού θεωρούν ότι
πρόκειται για ξαναζεσταμένο φαγητό, τότε γιατί ενοχλούνται, ή γιατί ζητούν να μάθουν ποιος και γιατί μας έδωσε το πόρισμα εαν δεν περιγράφονται μέσα σ' αυτό καραμπινάτες παρανομίες; Η απάντηση βρίσκεται προφανώς σε όσα αποκαλύπτονται σήμερα και στο δια ταύτα από το πόρσμα των επιθεωρητών εργασίας που διαπιστώνουν:
" Ευθύνες προκύπτουν για υπαλλήλους του λογιστηρίου, τους προϊσταμένους του τμήματος ελέγχου και τους διευθυντές του πρώην ΕΤΕΧ καθώς και για την εμπορική τράπεζα που ασκούσε τη διαχείριση του λογαριασμού, διότι εκδόθηκαν πολλαπλώς κι εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούσαν συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση) γα τους ίδιους πρώην ασφαλισμένουςσε άλλα επικουρικά ταμεία χωρίς ν' αποδοθούν/
Οι ευθύνες που προκύπτουν για κάθε ένα εκ ανωτέρω έχουν ως εξής:
1. Η πρώην υπάλληλος κ. .... σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στα ΧΕΠ εξουσιοδοτήσεις που προσκομίστηκαν, εισέπραξε το ποσό των 86.884,90 ευρώ από το λογαριασμό διαχείρισης του πρώην ΕΤΕΧ που τηρείται στην εμπορική τράπεζα..... χωρίς να τα αποδώσει στα δικαιούχα ταμεία.
2. Ο πρώην διευθυντής κ. .... και η πρώην προϊσταμένη του τμήματος .... κ. .... του πρώην ΕΤΕΧ, υπέγραψαν στις εξουσιοδοτήσεις των ΧΕΠ .... συνολικού ποσού 15.095,64 , χωρίς ν' αναγράφεται το όνομα του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του προσώπου που εισέπραξε το ανωτέρω ποσό και δεν απέδωσε στα δικαιούχα ταμεία.
3. Ο πρώην  διευθυντής κ. .... και η πρώην προϊσταμενη .... κ. .... υπέγραψαν τις εξουσιοδοτήσεις των ΧΕΠ ... συνολκού ποσού 6.233, 55 ευρώ χωρίς ν' αναγράφεται το όνομα του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του προσώπου που εισέπραξε το ανωτέρω ποσό και δεν απέδωσε στα δικαιούχα ταμεία.
Το πρόσωπο που εισέπραξε τα ΧΕΠ των περιπτώσεων θα προσδιοριστεί από γραφολόγο που θ' αναγνώσει την υπογραφή.
Οι υπάλληλοι της εμπορικής τράπεζας, δότι προχώρησαν στην εξόφληση των ΧΕΠ συνολκού ποσού 21.329,19 ευρώ χωρίς να προσδιορίζεται επί των ΧΕΠ το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο απο πλευράς ταμείου." 
Είδατε εσείς να γίνεται ή ν' ανακοινώνεται κάτ από πλευράς δικαιοσύνης ή αρχηγείου; Εμείς πάντως όχι.
Αύριο το τελευταίο μέρος με το υπόλοιπο κάδρο των προσώπων που ευθύνονται και τις προτάσεις των επιθεωρητών. 
πηγή:www.bloko.gr

0 σχόλια:

Αρχείο