Να σταματήσει η εκατέρωθεν εμπάθεια και η στερεοτυπική αντιμετώπιση των αστυνομικών με πολίτες
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το άρθρο του Υπ/κα ΠΑΓΙΑΥΛΑ Φωτεινού (Αντιπροσώπου στη Π.Ο.ΑΣ.Υ.) όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


''Να σταματήσει η εκατέρωθεν εμπάθεια και η στερεοτυπική αντιμετώπιση των αστυνομικών με πολίτες''

0 σχόλια:

Αρχείο