Χρόνος ανακοίνωσης εκτέλεσης Υπηρεσίας προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Αθήνα 19 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 302/9/46β
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Χρόνος ανακοίνωσης εκτέλεσης Υπηρεσίας προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»

  Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
  Είναι γνωστό σ' όλους η ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα που δίνει η Ομοσπονδία στο μείζον ζήτημα της τήρησης - εφαρμογής από τη Διοίκηση του χρόνου εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού Π.Δ. 394/2001, ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 173/2013 αναφορικά με την ανακοίνωση του προγράμματος της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση.
  Προς τούτο, σας αποστέλλουμε την υπ' αριθ. 1647/15/494683 από 18/03/2015 διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο και παρακαλούμε για το διαρκές από μέρους σας ενδιαφέρον και παρακολούθηση της απαρέγκλιτης τήρησης των διαλαμβανομένων σ' αυτή.

ypografes-poasy

302-9-46b0 σχόλια:

Αρχείο