Δικυκλιστές της Αστυνομίας (ΖΗΤΑ,,ΔΙΑΣ,Τροχαία) ίσως η πιο αδικημένη κατηγορία μάχιμου προσωπικού.


Δουλεύουμε υπό αντίξοες συνθήκες ζέστη, κρύο, βροχή εκτεθειμένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλους τους κινδύνους του επαγγέλματος μας.Άπαντες γνωρίζουν τον μεγάλο αριθμό θανόντων και τραυματιών δικυκλιστών από τροχαία ατυχήματα και ένοπλες συμπλοκές με κακοποιούς. Επίσης ξέρουμε πως η κάλυψη που παρέχει το δίκυκλο σε ένοπλο περιστατικό είναι μηδαμινή.Αν και μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις για χορήγηση κάποιου επιδόματος δεν έχει νομοθετηθεί κάτι τέτοιο. Οψόμεθα…
Ομοίως πολλές υποσχέσεις δόθηκαν και για αλλαγή των εφοδίων και του χρόνου που αυτά χορηγούνται.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 8029/1/20-ια/1999 στους δικυκλιστές της Αστυνομίας χορηγούνται:
α) ένα κράνος λευκό ανά πέντε έτη
β) μια χειμερινή στολή ανά έξι έτη
γ) ένα ζεύγος χειμερινές μπότες ανά τέσσερα έτη
δ) ένα ζεύγος θερινές μπότες ανά τέσσερα έτη
ε) ένα ζεύγος μαύρα γάντια ανά δύο έτη
Αυτονόητο είναι ότι μια μόνο στολή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας ειδικά τους χειμερινούς μήνες και ένα μόνο κράνος δεν επαρκεί κυρίως για τους θερινούς μήνες με την ζέστη που επικρατεί, ποσό δε μάλλον όταν αυτά υποστούν κάποια φθορά και θα χρειαστεί χρόνος για την επιδιόρθωσή τους. Όσον αφορά τις χειμερινές μπότες οποιοσδήποτε αντιλαμβάνεται ότι με καθημερινή φυσιολογική χρήση μετά βίας αντέχουν δυο χρόνια.
Σημειώνεται πως αν και προβλέπεται δεν έχουν χορηγηθεί θερινές μπότες σε κανέναν μας και δεν έχει νομοθετηθεί η χορήγηση θερινής στολής δικυκλιστή που επίσης χρειάζεται.
Έτσι αναγκαζόμαστε για να εκτελούμε με ασφάλεια τα καθήκοντά μας, να αγοράζουμε ορισμένα από τα άνω εφόδια με δικά μας έξοδα από το ελεύθερο εμπόριο, επιβαρύνοντας τον ήδη, ελέω μνημονίου, μειωμένο μισθό μας . Όμως δεν επηρεαζόμαστε μόνο οικονομικά από το ζήτημα, αλλά τίθεται και θέμα ομοιομορφίας της εμφάνισής μας, καθώς είναι αδύνατη η αγορά στολών πανομοιότυπων με των υπηρεσιακών.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η χορήγηση των εφοδίων όπως παρακάτω:
α) δυο κράνη λευκά ανά πέντε έτη
β) δυο χειμερινές στολές  ανά πέντε έτη
γ) δυο ζεύγη χειμερινές μπότες ανά τέσσερα έτη
δ) ένα ζεύγος θερινές μπότες ανά τέσσερα έτη
ε) ένα ζεύγος μαύρα γάντια ανά δύο έτη
στ) μια θερινή στολή δικυκλιστή ανά τέσσερα έτη.
Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να πράξει η Πολιτεία ως μία αναγνώριση του δύσκολου έργου μας.
Η Ε.Α.Υ.Θ. και η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στις οποίες κοινοποιώ την παρούσα παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.
Με εκτίμηση
ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος
Μέλος ΑΣΠΑ
Μέλος ΑΣΚΑ 
Μέλος ΔΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.Πηγή:www.askapoasy.gr
0 σχόλια:

Αρχείο