Αστυνομία: το αίτημα του εκδημοκρατισμού παραμένει επίκαιρο, του Γιώργου ΠαπανικολάουΣυμπληρώνεται αυτές τις μέρες ο ένας χρόνος από την διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου με θέμα τον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς σε συνεργασία με το transform! και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Το συνέδριο εκείνο έδωσε την ευκαιρία για μια ανοιχτή και ευρεία συζήτηση μιας σειράς ζητημάτων, τα οποία συνήθως η αριστερά διστάζει να ανοίξει, αλλά όμως ήταν κομβικής σημασίας τις παραμονές της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑτον Ιανουάριο του 2015.

Μακάρι σήμερα, υπό το φώς της εμπειρίας που μεσολάβησε κατά την πρώτη θητεία μιας κυβέρνησης με βασικό κορμό ένα κόμμα της αριστεράς, να ήμασταν σε θέση να κάνουμε μια πανηγυρική μνεία μιας συνάντησης που έφερε για πρώτη φορά ένα μέρος της πολιτικής αριστεράς στο ίδιο φόρουμ με πανεπιστημιακούς, ακτιβιστές, μαχόμενους νομικούς, και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Ένα χρόνο μετά, όμως, είναι αμφίβολο αν το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός εκείνων των ημερών δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.
Το ζητούμενο του εκδημοκρατισμού της αστυνομίας δεν είναι πρωτοφανές. Είχε τεθεί ήδη από τη δεκαετία του 1960, και το σύνολο σχεδόν των σημαντικότερων προοδευτικών πανεπιστημιακών μελετητών του θεσμού το έχει ξαναφέρει στη συζήτηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Διατηρείται ζωντανό σε διάφορες χώρες από συλλογικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις που απαιτούν αυξημένα επίπεδα διαφάνειας και ελέγχου της δραστηριότητας της αστυνομίας. Έχει καταγράψει νίκες και πρακτική πρόοδο σε πολιτικές συνθήκες που ευνοούσαν μια δραστική αλλαγή της αργάνωσης και της πρακτικής της αστυνομίας.
Στη χώρα μας το ζητούμενο του εκδημοκρατισμού ήταν καταγεγγραμμένο σε παλαιότερο χρόνο στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας με σαφήνεια τις αρχές, τις ευαισθησίες και τις προτεραιότητες ενός προοδευτικού τμήματος του αστυνομικού συνδικαλισμού. Ένα σημαντικό μέρος του απηχούσε και τους θεσμικούς και επαγγελματικούς προβληματισμούς που διατυπώνουν οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, με βάση τη διαπίστωση ότι οι εργασιακές σχέσεις και συνθήκες στο εσωτερικό της αστυνομίας βρίσκονται σε οριακό σημείο, κι ότι ο επαγγελματικός ρόλος του προσωπικού της αστυνομίας και η ίδια η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διαρκή απαξίωση. Το πρωτοφανές, λοιπόν, είναι ότι η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 δεν ανέλαβε άμεσες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή του εκδημοκρατισμού, έστω στη βάση αυτού του κοινού παρονομαστή. Θα ήταν μια καλή αρχή.
Ίσως είναι ακόμη νωρίς να προχωρήσουμε σε μια διεξοδική αποτίμηση της προηγούμενης περιόδου. Οι πρόσφατες καταγγελίες του πανεπιστημιακού και εξωκοινοβουλευτικού πρώην αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Πανούση, ανεξάρτητα από το εάν αληθείς ή όχι και σε ποιά έκταση (θα κριθεί), κάνουν ακόμη δυσκολότερη την κατανόηση των προβληματισμών, των προτεραιοτήτων, των περιορισμών και των περιθωρίων εντός των οποίων ενέργησε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Προφανώς στο εσωτερικό της αστυνομίας υπάρχουν αντιστάσεις στη λογική μιας οποιούδηποτε τύπου προοδευτικής μεταρρύθμισης, όχι μόνο από τα αντιδραστικά στοιχεία που αναμφίβολα υπάρχουν, αλλά και λόγω της αδράνειας που δημιουργεί η οργανωσιακή και επαγγελματική κουλτούρα της. Εξίσου όμως υπάρχει και ένα κομμάτι της αριστεράς, σημαντικό ίσως, το οποίο αρνείται την δυνατότητα οποιασδήποτε προοδευτικής μεταρρύθμισης της αστυνομίας. Μου φαίνεται ότι οι λόγοι γι'αυτό είναι περισσότερο ιστορικοί, παρά θεωρητικοί και πολιτικοί. Γι' αυτό το λόγο μου φάνηκε και ακατανόητη η βιασύνη του Γ. Πανούση να αμφιβητήσει το νόημα μιας αριστερής αστυνομίας. Αλλά γιατί ο πολιτικός ορίζοντας της αριστεράς πρέπει σώνει και καλά να αποκλείει τη δυνατότητα παρέμβασης στην οργάνωση και τη λειτουργία της αστυνομίας; Γιατί άραγε δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και για την αστυνομία αυτό που διεκδικούμε για κάθε οργάνωση της εργασίας;
Να λοιπόν: αριστερή αστυνομία είναι μια αστυνομία της οποίας η μορφή έχει αποστρατιωτικοποιηθεί, ο εσωτερικός καταμερισμός εργασίας έχει απογραφειοκρατικοποιηθεί, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η οργάνωση της υλοποίησής τους βασίζονται σε εκτεταμένη εξωτερική και εσωτερική δημοκρατική διαβούλευση. Είναι μια αστυνομία, η οποία υπόκειται σε διεξοδικό και αποτελεσματικό θεσμικό έλεγχο και οργανώνεται με βάση έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο και ηθικά διαφανή επαγγελματισμό. Είναι μια αστυνομία, η οποία διασφαλίζει την ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια και την ανάπτυξη των ικανοτήτων και της προσωπικότητας των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή. Αυτό είναι το νόημα του εκδημοκρατισμού της αστυνομίας.
Προφανώς αυτό δεν αποτελεί μόνο οδηγό για ένα πρόγραμμα άμεσων και απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, αλλά πρόκεται για μια πορεία, της οποίας ο ορίζοντας είναι τελικά ο συνολικός εκδημοκρατισμός της κοινωνίας και η οργάνωση μιας μετακαπιταλιστικής τάξης πραγμάτων. Ο εκδημοκρατισμός αφορά στα συμφέροντα της συντριπτικής κοινωνικής πλεοψηφίας σήμερα μπορούν να διεκδικηθούν μόνο από μια πλειοψηφική αριστερά που θα πραγματοποίήσει τη ρήξη ενάντια σε μια οικονομική και πολιτική μειοψηφία. Αυτή είναι προφανώς μια μακριά πορεία και απαιτεί συντεταγμένη πολιτική δράση και ευρύτερες συμμαχίες, και με δυνάμεις στο εσωτερικό της αστυνομίας, γιατί δεν πρόκειται για μια μονολιθική οργάνωση. Γίνεται τέτοια, όταν ξεγράφεται σαν πεδίο πάλης και παραδίνεται στη δυναμική των 'θεσμών', του γραφειοκρατισμού και του μιλιταρισμού.
Ο εκδημοκρατισμός όμως δεν αφορά μόνο την αστυνομία ως οργάνωση με τη στενή έννοια. Αφορά και το ζήτημα της ασφάλειας, μέσα από το οποίο αναγκαστικά περνάει ο σχηματισμός μιας προοδευτικής πλειοψηφίας. Έτσι όπως προσεγγίζει η αριστερά το ζήτημα σήμερα απλώς και μόνο ενισχύει την ικανότητα της (ακρο-)δεξιάς, και των ίδιων των κρατικών μηχανισμών να αποδιοργανώνουν ευρύτερα τμήματα του λαού με βάση αυτό που εννοοούν εκείνοι ως ασφάλεια, την έννοια δηλαδή που της δίνουν οι 'έγκριτοι' και οι εκκολαπτόμενοι οργανικοί διανοούμενοι του βιομηχανικού συμπλέγματος ασφάλειας, το οποίο αρθρώνεται με γρήγορους ρυθμούς και στην Ελλάδα. Η τάση σήμερα είναι η λειτουργική συγχώνευση των μηχανισμών καταστολής και επιτήρησης, ο σχηματισμός ενός συνεχούς μεταξύ στρατού, αστυνομίας, και μυστικών υπηρεσιών, του οποίου η ύπαρξη δικαιολογείται στο δημόσιο διάλογο με βάση τις "πρωτόγνωρες" απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε.
Με ποιά έννοια όμως; Μας απασχολεί άραγε στ'αλήθεια το ζήτημα της συγκρότησης της καθημερινής κοινωνικής ζωής και των σχέσεων στη μετακαπιταλιστική κοινωνία που οραματιζόμαστε; Με ποιές συνθήκες, με τί είδους οργανώσεις, με τι είδους πρακτικές θα φτάσουμε εκεί; Η περιβόητη 'ασφάλεια' έχει να κάνει ακριβώς με αυτά τα ζητήματα. Και, για να αντιμετωπίσει τελικά αυτά τα ζητήματα, η αριστερά σήμερα δεν μπορεί να αποβάλει από τον θεωρητικό και πρακτικό πολιτικό της ορίζοντα μια σειρά ζητημάτων, από το άγχος της ανασφάλειας για το μικροέγκλημα και την εντατικοποίηση—τεχνολογικοποίηση και στρατιωτικοποίηση—της καθημερινής αστυνόμευσης ως τη "διαχείριση" των μεταναστευτικών ροών και την "αντιμετώπιση" των ζητημάτων του "οργανωμένου εγκλήματος" και της "τρομοκρατίας".
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα προφανώς θα βρεθούν μέσα από την ανοιχτή πολιτική δράση δίπλα στο λαό και τα κινήματα. Περνάνε όμως και μέσα από την ιδέα του εκδημοκρατισμού της αστυνομίας, η οποία προσφέρει ένα λεξιλόγιο και ένα πρακτικό πρόγραμμα αλλαγής από τα μέσα, με βάση τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε αυτή, ως εργαζομένων. Το αίτημα του εκδημοκρατισμού της αστυνομίας είναι επίκαιρο, καίριο, και πρέπει να παραμείνει ζωντανό.

Ο Γιώργος Παπανικολάου είναι εγκληματολόγος


πηγή:www.rednotebook.gr2 σχόλια:

 1. Γεια σας Κυρίες και κύριοι, Χρειάζεστε οικονομική βοήθεια; Είμαι η Σούζαν Μπένσον. Είμαι δανειστής και επίσης οικονομικός σύμβουλος.

  Χρειάζεστε ένα επιχειρηματικό δάνειο, ένα προσωπικό δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο ή ένα δάνειο για να ολοκληρώσετε το έργο σας; αν η απάντησή σας είναι ναι, θα σας συνιστούσα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μου. Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσίες δανείων, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων. Για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μας μέσω email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) ή στείλτε μου μήνυμα στο WhatsApp μέσω: +447903159998 και λάβετε απάντηση σε μια στιγμή.

  Είμαστε μια ολοκληρωμένη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και δεσμευόμαστε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους οικονομικούς σας στόχους. Ειδικευόμαστε στην παροχή δομημένων λύσεων χρηματοδότησης σε ιδιώτες και εταιρείες με τον πιο αποτελεσματικό και ταχύτερο τρόπο.

  Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για δάνειο.
  * Ευκολία - Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε.
  * Ευέλικτο ποσό - Αποφασίσετε πόσα χρήματα θέλετε να δανειστείτε.
  * Γρήγορη άμεση χρηματοδότηση - Λάβετε το δάνειο σας εντός 24 ωρών μετά την έγκριση.
  * Ευέλικτο επιτόκιο 3%.
  * Υψηλά ποσοστά έγκρισης
  * Ευέλικτη αποπληρωμή - Παίρνετε την πιθανότητα να επιλέξετε την ημερομηνία αποπληρωμής, είτε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια για διάρκεια 1-30 ετών.
  * Απλή διαδικτυακή εφαρμογή.
  * Εξατομικευμένη καθοδήγηση και εξειδίκευση.
  * Χωρίς κρυφές χρεώσεις

  Μην χάσετε μια ευκαιρία λόγω έλλειψης χρημάτων. Επικοινωνήστε με την εταιρεία μου τώρα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ένα δάνειο, επειδή έχουμε βοηθήσει πολλά άτομα και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε όλο τον κόσμο

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά δανείου, στείλτε μας το αίτημα δανείου σας μέσω:
  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp: +447903159998

  Οι μεσάζοντες / σύμβουλοι / μεσίτες είναι ευπρόσδεκτοι να φέρουν τους πελάτες τους και προστατεύονται 100%. Με πλήρη εμπιστοσύνη, θα συνεργαστούμε για τα οφέλη όλων των εμπλεκόμενων μερών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεια σας και Καλώς ήλθατε στο Spotlight Global Financial Services, Το όνομά μου είναι Claudia Klein, είμαι δανειστής και επίσης χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

  Χρειάζεστε απόλυτα οικονομική ενίσχυση; Χρειάζεστε δάνειο για διάφορους σκοπούς; αν η απάντησή σας είναι ναι, θα σας συμβουλεύσω να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μου μέσω | spotlightglobalservices@gmail.com | ή στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp: +4915758108767 | και έχετε ένα δάνειο στον λογαριασμό σας εντός 24 ωρών, επειδή παρέχουμε Εξαιρετικές Υπηρεσίες δανείου σε όλο τον κόσμο.

  Προσφέρουμε κάθε είδους υπηρεσίες δανείου (Προσωπικό Δάνειο, Επιχειρηματικό Δάνειο και πολλά άλλα), προσφέρουμε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια και επίσης μπορείτε να δανειστείτε έως και 15 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία μου θα σας βοηθήσει να επιτύχετε μια ποικιλία στόχων με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων δανείου.

  Γνωρίζουμε ότι η λήψη νόμιμου δανείου υπήρξε ανέκαθεν τεράστιο πρόβλημα Για άτομα που έχουν οικονομικό πρόβλημα και χρειάζονται λύση σε αυτό, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να λάβουν μετοχικό δάνειο από τις τοπικές τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω υψηλού ενδιαφέροντος επιτόκιο, ανεπαρκής ασφάλεια, αναλογία χρέους προς εισόδημα, χαμηλό πιστωτικό αποτέλεσμα ή για άλλους λόγους.

  Όχι περισσότεροι χρόνοι αναμονής ή αγχωτικές τραπεζικές επισκέψεις. Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη 24/7 - μπορείτε να λάβετε δάνειο και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας όποτε και όπου το χρειάζεστε.

  Παρέχουμε 24ωρες υπηρεσίες δανείου παγκόσμιας κλάσης. Για ερωτήσεις / ερωτήσεις; - Αποστολή email σε | spotlightglobalservices@gmail.com | ή στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp: +4915758108767 | & λάβετε απάντηση σε μια στιγμή

  Μπορείτε να μας ελέγξετε εύκολα στον ιστότοπό μας μέσω: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

  Η οικογένειά σας, οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ότι έχετε χαμηλά μετρητά, Απλώς γράψτε μας και θα λάβετε δάνειο.

  Η οικονομική σας ελευθερία είναι στα χέρια σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχείο