Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς και στην Ηγεσία τους!Το κέιμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στη σελίδα του policenet.gr στο facebook από τον κ. Ν. Μπλάνη*

1. Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα μια έντονη δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Αστυνομίας στον τομέα της δίωξης του εγκλήματος και πάταξης της εγκληματικότητας, ένα μπαράζ εξιχνιάσεων σοβαρών υποθέσεων! Κι αυτό σε μια δύσκολη περίοδο με ελλείψεις στα μέσα, εξ αιτίας και της οικονομικής κρίσης! Όμως ο επαγγελματισμός και το φιλότιμο των αστυνομικών είναι αυτά που επικρατούν και φέρνουν τα αναφερόμενα αποτελέσματα, σε πείσμα όσων, εξ αιτίας και των ιδεοληψιών τους, ψάχνουν αφορμές να κατηγορήσουν την Αστυνομία και τους υπηρετούντες σ΄αυτήν, εκμεταλλευόμενοι ενίοτε και τυχόν μεμονωμένα λάθη και παραλείψεις, όπως είναι φυσικό να συμβαίνει σε κάθε δρώντα οργανισμό. 
 
2. Επίσης σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και η Ηγεσία της Αστυνομίας, η οποία δημιουργεί και εμπνέει την ομάδα και το προσωπικό, συμβουλεύει και συντονίζει αυτό, τοποθετεί στόχους, επιβραβεύει τις επιτυχίες και ελέγχει τυχόν αποτυχίες, βάζει προτεραιότητες και παρακολουθεί την πρόοδο, εκτιμά επιδεξιότητες, αναγνωρίζει, επιβραβεύει, ενθαρρύνει και τέλος δίνει οδηγίες και κίνητρα.

3. Σύμφωνα με τον Dr. Stephen R. Covey («The 8th Habit: From effectiveness to Greatness») οι τίτλοι ιεραρχίας είναι «εξουσία», δεν είναι όμως «ηγεσία». Ηγεσία είναι «να μεταδώσεις με τόση σαφήνεια στους ανθρώπους το τι πραγματικά αξίζουν και το τι μπορεί να κάνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να το αναγνωρίσουν και να το ενστερνιστούν». Ηγεσία λοιπόν είναι η απελευθέρωση του δυναμικού των άλλων. Κάτι που ασκείται μέσα από τους πολλούς ρόλους-προσωπικούς και επαγγελματικούς-που μπορούμε να έχουμε. Θεωρεί ότι η «επικέντρωση στις Αρχές», είναι η πλέον σημαντική ιδιότητα του Ηγέτη. Και σε αυτές αναφέρει την ακεραιότητα, την συμπόνοια, την εμπιστοσύνη, την εντιμότητα, την υπευθυνότητα και ότι απορρέει από αυτές. 

4. Τέλος o επαγγελματισμός του αστυνομικού απαιτεί να περιβάλλεται η δράση του με την υπόληψη και την αποδοχή της κοινωνίας. και η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιεί τις συνθήκες, να αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού έργου και να ανταμείβει αναλόγως. 


η εικόνα προφίλ του Nick Blanis
Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών


πηγή:www.policenet.gr0 σχόλια:

Αρχείο